Setup Menus in Admin Panel

Eğitim

TMGD TAZELEME EĞİTİMİ

25.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.04.2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 21 nci maddesine istinaden Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının (TMGD) Tazeleme Eğitimleri aynı Tebliğ’in Geçici 2 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre 01.01.2019 tarihinden itibaren kurumumuzda verilmeye başlanmıştır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD), sertifika yenileme sınavına girebilmeleri için hem bilgi tazeleme adına hemde ADR/RID/IMDG CODE ulusal mevzuatlarda yapılacak değişikliklerin takibi için 2 yılda bir en az 16 saat Tazeleme Eğitimi almak zorundadırlar.

Sertifika süreniz dolmadan Tazeleme Eğitimlerimize katılarak Sertifika Yenileme Sınavına şimdiden hazır olabilirsiniz.

19 responses on "TMGD TAZELEME EĞİTİMİ"

Mesaj At