Setup Menus in Admin Panel

Eğitim

Hastahaneler, Diyaliz Merkezleri , Kan Merkezleri için TMFB ve TMGD zorunluğu başladı!

13.06.2016 tarih 43589 sayı ile 2016/TMKTDGM-02/TMFB GENELGE yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu genelgeye göre;

ADR Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddelerile iştigal eden yataklı tedavi hizmeti veren hastahane statüsündeki sağlık kuruluşları, diyaliz merkezleri ve Kızılay Kan Merkezi Müdürlükleri ile Kan Bağışı Merkezi Müdürlüklerinin ‘Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’ gerekmektedir.

İlgili kuruluşların aynı zamanda TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) bulundurmasıda gerekecektir.

1 Ağustos 2016

1 responses on "Hastahaneler, Diyaliz Merkezleri , Kan Merkezleri için TMFB ve TMGD zorunluğu başladı!"

Mesaj At