Setup Menus in Admin Panel

Eğitim

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Kimleri Kapsar?

Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı zinciri içerisinde yer alan; dolduranları, paketleyenleri, yükleyenleri, gönderenleri, alıcıları, boşaltanları ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerini kapsar.

 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Hakkında Yönerge Madde 5’e göre Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma Zorunluluğu

1- Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan;

  • Dolduran,
  • Paketleyen,
  • Yükleyen,
  • Gönderen,
  • Alıcı,
  • Boşaltan
  • Tank Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi

olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

2- Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Kaç Yıl Süreli Düzenlenir?

Durumları uygun bulunanlara, faaliyet alanlarının da belirtildiği 5 yıl süreli Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenir.

Cezalar

  1.       Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahip bir işletmenin gerekli şartlardan birisini kaybettiğinin tespiti halinde ve uyarıya rağmen eksikliklerini tamamlamayan işletmelerin faaliyeti durdurulur.
  2.     Faaliyeti durdurulan işletme, kaybedilen şartı en geç 3 ay içerisinde sağlamazsa Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi iptal edilir.
28 Temmuz 2016

1 responses on "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi"

Mesaj At